Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo)

Bài 1 (trang 51 SGK Toán 3): Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp ba lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki – lo – mét ?

Lời giải:

Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài :

5 x 3 = 15 (km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài :

5 + 15 = 20 (km)

Đáp số: 20 km

Bài 2 (trang 51 SGK Toán 3): Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy 1/3 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

Lời giải:

Số lít mật ong lấy ra là :

24 : 3 = 8 (l)

Số lít mật ong còn lại là :

24 – 8 = 16(l).

Đáp số: 16 lít mật ong

Bài 3 (trang 51 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo) Giải Toán lớp 3 bài Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo) Giải Toán lớp 3 bài Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Tìm số chia

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *