Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Bài 1 (trang 166 SGK Toán 3): Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Lời giải:

Tóm tắt: 49kg : 8 túi

15kg :…túi

Số kilogam đường đựng trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Số túi cần có để đựng hết 15kg đường là:

15 : 5 = 3 (kg)

Đáp số: 3 túi

Bài 2 (trang 166 SGK Toán 3): Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 áo thì dùng cho máy cái áo như thế?

Lời giải:

Số cúc cho mỗi loại áo là:

24 : 4 = 6 (cúc)

Số áo loại đó dùng hết 42 cúc áo là :

42 : 6 = 7 (áo)

Đáp số: 7 áo

Bài 3 (trang 166 SGK Toán 3): Cách làm nào đúng, cách làm nào sai

a) 24 : 6 :2 = 4 : 2 = 2

b) 24 : 6: 2 = 24 : 3 = 8

c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3

d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12

Lời giải:

a) 24 : 6 :2 = 4 : 2 = 2 => Đ

b) 24 : 6: 2 = 24 : 3 = 8 => S

c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3 => S

d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12 => Đ

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 8

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *