Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài 1 (trang 128 SGK Toán 3): Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. hỏi 3 vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc?

Tóm tắt :

4 vỉ: 24 viên thuốc

3 vỉ: …viên thuốc?

Lời giải:

Số viên thuốc trong mỗi vỉ là:

24 : 4 = 6 (viên thuốc)

Số viên thuốc có trong 3 vỉ thuốc là:

6 x 3 = 18 (viên thuốc)

Đáp số: 18 viên thuốc

Bài 2 (trang 128 SGK Toán 3): Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu kilogam gạo?

Tóm tắt:

7 bao: 28 kg

5 bao : ? kg

Lời giải:

Số gạo có trọng mỗi bao là:

28 : 7 = 4 (kg)

Số gạo trong 5 bao là:

4 x 5 = 20 (kg)

Đáp số:20 kg gạo

Bài 3 (trang 128 SGK Toán 3): . Cho 8 hình tam giác. Mỗi hình như sau

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Hãy sắp xếp thành hình dưới đây:

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Lời giải:

Có thể xếp hình như sau:

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài: Xem đồng hồ

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *