Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 6

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 6

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 6

Bài 1 (trang 24 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

42 : 6 =

24 : 6 =

48 : 6 =

30 : 6 =

54 : 6 =

36 : 6 =

18 : 6 =

30: 5 =

12 : 6 =

6 : 6 =

60 : 6 =

30 : 3 =

Lời giải:

42 : 6 =6

24 : 6 =4

48 : 6 =8

30 : 6 =5

54 : 6 =9

36 : 6 =6

18 : 6 =3

30: 5 =6

12 : 6 =2

6 : 6 =1

60 : 6 =10

30 : 3 =10

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

6 x 4 =

6 x 2 =

6 x 5 =

6 x 1 =

4 : 6 =

12 : 6 =

30 : 6 =

6 : 6 =

24 : 4 =

12 : 2 =

30 : 5 =

6 : 1 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

6 x 4 =24

6 x 2 =12

6 x 5 =30

6 x 1 =6

24 : 6 =4

12 : 6 =2

30 : 6 =5

6 : 6 =1

24 : 4 =6

12 : 2 =6

30 : 5 =6

6 : 1 =6

(có thể nêu nhận xét: lấy tích chia cho một thừa số được thừa số kia)

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 3): Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy xăng – ti – mét?

Lời giải:

Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là:

48 : 6 = 8 (cm)

Đáp số: 6 cm

Bài 4 (trang 24 SGK Toán 3): Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành các đoạn bằng nhau mỗi đoạn dài 6 cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây?

Lời giải:

Số đoạn dây cắt được là:

48 : 6 = 8 (cm)

Đáp số: 8 đoạn dây

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *