Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 7

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 7

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 7

Bài 1 (trang 35 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

28 : 7 =

70 : 7 =

21 : 7 =

42 : 7 =

14 : 7 = 56 : 7 = 63 : 7 = 42: 6 =

49 : 7 =

35 : 7 =

7 : 7 =

0 : 7 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

28 : 7 =4

70 : 7 =10

21 : 7 =3

42 : 7 =6

14 : 7 =2 56 : 7 =8 63 : 7 =9 42: 6 =7

49 : 7 =7

35 : 7 =5

7 : 7 =1

0 : 7 =0

Bài 2 (trang 35 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

7 x 5 =

7 x 6 =

7 x 2 =

7 x 4 =

35 : 7 =

42 : 7 =

14 : 7 =

28: 7 =

35 : 5 =

42 : 6 =

14 : 2 =

28 : 4 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

7 x 5 =35

7 x 6 =42

7 x 2 =14

7 x 4 =28

35 : 7 =5

42 : 7 = 6

14 : 7 = 2

28: 7 =4

35 : 5 =7

42 : 6 =7

14 : 2 =7

28 : 4 =7

Bài 3 (trang 35 SGK Toán 3): Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh có trong mỗi hàng là:

56 : 7 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4 (trang 35 SGK Toán 3): Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

Lời giải:

Số hàng xếp được là:

56 : 7 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng

Xem thêm:  Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ bàn về ý nghĩa câu nói: “Cái rễ của học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào”

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *