Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Bảng đơn vị đo độ dài

Giải Toán lớp 3 bài Bảng đơn vị đo độ dài

Giải Toán lớp 3 bài Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1 (trang 45 SGK Toán 3): Số ?

1km = …hm

1m = …dm

1km =…m

1 m =…cm

1 hm =…dam

1 m = …mm

1hm =…m

1 dm =…cm

1 dam =…m

1 cm =…mm.

Lời giải:

1km = 10 hm

1m = 10 dm

1km =1000 m

1 m =100 cm

1 hm =10 dam

1 m = 1000 mm

1hm =100 m

1 dm =10 cm

1 dam =10 m

1 cm =10 mm.

Bài 2 (trang 45 SGK Toán 3): Số ?

8 hm = ….m

8 m = ….dm

9 hm = ….m

6 m = ….cm

7 dam = ….m

8 cm = ….mm

3 dam = ….m

4 dm = ….mm

Lời giải:

8 hm = 800 m

8 m = 80 dm

9 hm = 900 m

6 m = 600 cm

7 dam = 70 m

8 cm = 800 mm

3 dam = 30 m

4 dm = 400 mm.

Bài 3 (trang 45 SGK Toán 3): Tính theo mẫu :

32 dam x 3 = 96dam

25 m x 2 =

15 km x 4 =

34 cm x 6 =

96 cam : 3 = 32 cm.

36 hm : 3 =

70 km : 7 =

55 dm : 5 =

Lời giải:

25 m x 2 = 50 m

15 km x 4 = 60 km

34 cm x 6 = 204 cm

36 hm : 3 = 12 hm

70 km : 7 = 10 km

55 dm : 5 = 11dm.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *