Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 7

Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 7

Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 7

Bài 1 (trang 31 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

7 x 3 =

7 x 8 =

7 x 2 =

7 x 1 =

7 x 5 =

7 x 6 =

7 x 10 =

0 x 7 =

7 x 7 =

7 x 4 =

7 x 9 =

7 x 0 =

Lời giải:

7 x 3 = 21

7 x 8 =56

7 x 2 =14

7 x 1 =7

7 x 4 = 35

7 x 6 =42

7 x 10 =70

0 x 7 =0

7 x 7 = 49

7 x 4 =28

7 x 9 =63

7 x 0 =0

Bài 2 (trang 31 SGK Toán 3): Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Lời giải:

Số ngày của 4 tuần lễ là:

7x 4 = 28 (ngày)

Đáp số: 28 ngày

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 3): Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

7 14 21 42 63

7 14 21     42     63  

Lời giải:

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng.

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *