Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Bài 1 (trang 140 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Bài 2 (trang 141 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Bài 3 (trang 141 SGK Toán 3): Đọc các số: 23116; 12247; 3116; 82427

Lời giải:

Số 23116 đọc là: hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu

Số 12247 đọc là: mười hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy

Số 3116 đọc là: ba nghìn một trăm mười sáu

Số 82427 đọc là: tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

Bài 4 (trang 141 SGK Toán 3): Số?

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *