Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 1 (trang 70 SGK Toán 3): Tính

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 2 (trang 70 SGK Toán 3): Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi 1/5 giờ có bao nhiêu phút?

Lời giải:

Số phút có trong 1/5 giờ là:

60 : 5 = 12 (phút)

Đáp số: 12 phút

Bài 3 (trang 70 SGK Toán 3): Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn dư thừa mất mét vải?

Lời giải:

Ta có: 31 : 3 = 10 (dư 1)

Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1 m vải.

Đáp số: 10 bộ quần áo, thừa 1m vải

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *