Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 71 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 2 (trang 71 SGK Toán 3): Một lớp học có 33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 cho ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế ?

Lời giải:

Ta có: 33 : 2 = 16 (dư 1)

Số bàn có 2 học sinh ngồi là 16 bàn, còn dư 1 học sinh nên cần thêm 1 bàn nữa

Vậy số bàn cần có ít nhất là:

16 + 1 = 17 ( bàn)

Đáp số: 17 bàn

Bài 3 (trang 71 SGK Toán 3): Vẽ 1 tứ giác có 2 góc vuông

Lời giải:

Học sinh dùng ê ke để vẽ góc vuông. Chẳng hạn:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 4 (trang 71 SGK Toán 3):

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Hãy xếp thành hình vuông

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Lời giải:

Có thể xếp hình như sau:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Xem thêm:  Đề HSG : Tình thế đặc biệt trong Chữ người tử tù và chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *