Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 1 (trang 163 SGK Toán 3): Tính

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 2 (trang 163 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 36550kg xi măng đã bán 1/5 số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam xi măng?

Lời giải:

Số xi măng đã bán là:

36550 : 5 = 7310 (kg)

Số xi măng còn lại là:

36550 – 7310 = 29240 (kg)

Đáp số: 29240 kg xi măng

Bài 3 (trang 163 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 69218 – 26736 : 3

30507 + 27876 : 3

b) (35281 + 51645) : 2

(45405 – 8221) :4

Lời giải:

a) 69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8912 = 60306

30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292 = 39799

b) (35281 + 51645) : 2 = 86926 : 2 = 43463

(45405 – 8221) :4 = 37184 : 4 = 9296

Bài 4 (trang 163 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác mỗi hình như sau.

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Hãy xếp thành hình dưới đây:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

Có thể xếp hình như sau:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 36

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *