Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 417

256 + 70

b) 333 + 47

60 + 360

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 3): Tính độ dài đường khấp khúc ABC

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Lời giải:

Độ dài đường khấp khúc ABC là:

126 + 137 = 263 (cm)

Đáp số: 263 cm

Bài 5 (trang 5 SGK Toán 3):

Số?

500 đồng = 200 đồng + ….đồng

500 đồng = 400 đồng +…đồng

500 đồng = …đồng + 500 đồng

Lời giải:

500 đồng = 200 đồng + 300 đồng

500 đồng = 400 đồng + 100 đồng

500 đồng = 0 đồng + 500 đồng

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 116

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *