Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng.

Giải Toán lớp 3 bài Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng.

Giải Toán lớp 3 bài Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 1 (trang 98 SGK Toán 3): Trong hình bên:

Giải Toán lớp 3 bài Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng.

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?

b) M là điểm ở giữa hai điểm nào?

N là điểm nằm giữa hai điểm nào?

O là điểm nằm giữa hai điểm nào?

Lời giải:

a) A, M ,B là ba điểm thẳng hàng

M, O, N là ba điểm thẳng hàng

C, N, D là ba điểm thẳng hàng

b) M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.

O là điểm ở giữa hai điểm M và N

Bài 2 (trang 98 SGK Toán 3): Câu nào đúng, câu nào sai ?

a) C là trung điểm của đoạn thẳng AB

b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG

d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D

e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Sai

e) Đúng

Bài 3 (trang 98 SGK Toán 3): Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK

Lời giải:

I là trung điểm của đoạn thẳng BC (vì B, I, C thẳng hàng và BI = IC)

K là trung điểm của đoạn thẳng GE (vì G, K, E thẳng hàng và GK = KE)

O là trung điểm của đoạn thẳng AD (vì A, O, D thẳng hàng và AO = OD)

O là trung điểm của đoạn thẳng IK (vì I, O, K thẳng hàng và IO = OK)

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *