Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích – Xăng-ti-mét vuông

Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích – Xăng-ti-mét vuông

Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích – Xăng-ti-mét vuông

Bài 1 (trang 151 SGK Toán 3): Viết theo mẫu

Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông

Bài 2 (trang 151 SGK Toán 3): Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông

Hình B gồm…ô vuông 1cm2

Diện tích hình B bằng…

Lời giải:

Hình B gồm 6 ô vuông 1 cm2

Diện tích hình B bằng 6 cm2

Diện tích hình A bằng diện tích hình B

Bài 3 (trang 151 SGK Toán 3): Tính theo mẫu

Mẫu: 3cm2 + 5cm2 = 8cm2

18cm2 + 26cm2 =

40cm2 – 17cm2 =

3 cm2 x 2= 6cm2

6cm2 x 4cm2 =

32cm2 : 4cm2 =

Lời giải:

18cm2 + 26cm2 = 44 cm2

40cm2 – 17cm2 = 23cm2

6cm2 x 4cm2 = 24cm2

32cm2 : 4cm2 = 8cm2

Bài 4 (trang 151 SGK Toán 3): Tờ giấy màu xanh có diện tích 300cm2 , tờ giấy màu đỏ có diện tích 280cm2 . Hỏi tờ giấy màu xanh có diện tích lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

Lời giải:

Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ là :

300 – 280 – 20 cm2

Đáp số: 20 cm2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 156

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *