Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Hình chữ nhật

Giải Toán lớp 3 bài Hình chữ nhật

Giải Toán lớp 3 bài Hình chữ nhật

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 3): Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Giải Toán lớp 3 bài Hình chữ nhật

Lời giải:

+ Hình MNPQ và hình ERTU là hình chữ nhật

+ Hình ABCD và hình EGHI không phải là hình chữ nhật

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 3): Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật sau:

Giải Toán lớp 3 bài Hình chữ nhật

 

Lời giải:

Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:

+ Hình chữ nhât ABCD có : AB = CD = 4cm

AD = BC = 3cm

+ Hình chữ nhật MNPQ có: MN = PQ = 5cm

MQ = NP = 2cm.

Bài 3 (trang 85 SGK Toán 3): Tìm chiều dài, chiều rộng của mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ bên (DC = 4 cm, BN = 1 cm; NC = 2 cm).

Giải Toán lớp 3 bài Hình chữ nhật

Lời giải:

+ Hình chữ nhật ABMN có chiều dài AB = MN = 4cm và có chiều rộng AM = BN = 1cm

+ Hình chữ nhật MNCD có chiều dài MN = DC = 4cm và chiều rộng MD = NC = 2cm.

+ Hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = DC = 4cm và có chiều rộng AD = BC = 1cm + 2cm = 3cm.

Bài 4 (trang 85 SGK Toán 3): Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật

Giải Toán lớp 3 bài Hình chữ nhật

 

Lời giải:

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như hình dưới đây:

Giải Toán lớp 3 bài Hình chữ nhật

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 30

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *