Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Giải Toán lớp 3 bài Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Giải Toán lớp 3 bài Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Bài 1 (trang 111 SGK Toán 3): Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn

Giải Toán lớp 3 bài Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Lời giải:

a) OM, ON, OP, OQ, là bán kính MN, PQ là đường kính

b) OA, OB là bán kính, AB là đường kính

Bài 2 (trang 111 SGK Toán 3): Em hãy vẽ hình tròn có :

a) Tâm O, bán kính 2cm

b) Tâm I, bán kính 3cm

Lời giải:

Học sinh tự dùng compa để vẽ

Bài 3 (trang 111 SGK Toán 3):

a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau :

Giải Toán lớp 3 bài Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

b)Câu nào đúng, câu nào sai ?

– Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD

– Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM

– Đô dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD

Lời giải:

a) Học sinh tự nối tâm của đường tròn tới điểm bất kì trên đường biên của đường tròn ta được bán kính của đường tròn

b)- Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD (sai)

– Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM (sai)

– Đô dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD (đúng)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 36

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *