Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 106

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 106

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 106

Bài 1 (trang 106 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 5200 + 400 =

6300 + 500 =

8600 + 200 =

5600 – 400 =

6800 – 500 =

8800 – 200 =

b) 4000 + 3000 =

6000 + 4000 =

9000 + 1000 =

7000 – 4000 =

10000 – 6000 =

10000 – 9000 =

7000 – 3000 =

10000 – 4000 =

10000 – 1000 =

Lời giải:

a) 5200 + 400 =5600

6300 + 500 =6800

8600 + 200 =8800

5600 – 400 =5200

6800 – 500 =6300

8800 – 200 =8600

b) 4000 + 3000 =7000

6000 + 4000 =10000

9000 + 1000 =10000

7000 – 4000 =3000

10000 – 6000 =4000

10000 – 9000 =1000

7000 – 3000 =4000

10000 – 4000 =6000

10000 – 1000 =9000

Bài 2 (trang 106 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 6924 + 1536

5718 + 636

b) 8493 – 3667

4380 – 729

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 106 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 106

Bài 3 (trang 106 SGK Toán 3): Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được 1: 3 số cây đã trồng. hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải:

Số cây trồng thêm được là:

948 : 3 = 316 (cây)

Số cây trồng được tất cả là:

948 + 316 = 1264 (cây)

Đáp sô: 1264 cây

Bài 4 (trang 106 SGK Toán 3): Tìm x

a) x + 1909 = 2050

b) x – 586 = 3705

c) 8462 – x = 762

Lời giải:

a) x + 1909 = 2050

x = 2050 – 1909

x = 141

b) x – 586 = 3705

x = 3750 + 586

x = 4291

c)8462 – x = 762

x = 8462 – 762

x = 7700

Bài 5 (trang 106 SGK Toán 3):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về giải toán

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Hãy xếp thành hình tam giác to dưới đây

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 106

Lời giải:

Có thể xếp thành hình tam giác như sau:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 106

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *