Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 165

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 165

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 165

Bài 1 (trang 165 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 10715 x 6

30755 : 5

b) 21542 x 3

48729 : 6

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 165

Bài 2 (trang 166 SGK Toán 3): Nhà trường mua 105 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số bánh này được đem chia hết cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bánh?

Lời giải:

Số bánh nhà trường đã mua :

4 x 105 = 420 (cái)

Số bạn được nhận bánh là:

420 : 2 = 210 (cái)

Đáp số: 210 bạn

Bài 3 (trang 166 SGK Toán 3): Một hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình đó.

Lời giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 3 = 4(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 4 = 48 (cm2)

Đáp số: 48 cm2

Bài 4 (trang 166 SGK Toán 3): Ngày 8 tháng 3 là ngày chủ nhật. Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

Lời giải:

Chủ nhật đầu tiên của tháng là ngày 1 tháng 3 (vì 8 – 7 = 1)

Chủ nhật thứ hai là ngày 8 tháng 3 ( vì 7 + 1 = 8)

Chủ nhật thứ ba là ngày 15 tháng 3 ( vì 8 + 7 = 15)

Chủ nhật thứ tư là ngày 22 tháng 3 (vì 15 + 7 = 22)

Chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày 29 tháng 3 (vì 22 + 7 = 29)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *