Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179

Bài 1 (trang 179 SGK Toán 3):

a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509

b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn

Lời giải:

a) Số liền trước của số 92458 là số 92457

Số liền sau của số 69509 là số 69510

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

69134; 69314; 78507; 83507

Bài 2 (trang 179 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 86127 + 4258 ; 65493 – 2486;

b) 4216 x 5; 4035 : 8

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179

Bài 3 (trang 179 SGK Toán 3): Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày?

Lời giải:

Trong một năm những tháng có 31 ngày là:

Tháng 1, tháng 3. Tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Bài 4 (trang 179 SGK Toán 3): Tìm x

a) X x 2 = 9328

b) X : 2 = 436

Lời giải:

a) X x 2 = 9328

X = 9328 : 2

X = 4664

b) X : 2 = 436

X = 436 x 2

X = 872

Bài 5 (trang 179 SGK Toán 3): Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9cm, ghép hai tấm bìa này lại thành một hình chữ nhật (xem hình vẽ). tính diện tích hình chữ nhật đó bằng cách khác nhau?

Lời giải:

Cách 1

Chiều dài của hình chữ nhật là:

9 x 2 = 18 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

18 x 9 = 162(cm2)

Đáp số: 162 cm2

Cách 2:

Diện tích của mỗi tấm bìa hình vuông là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Diện tích của hình chữ nhật là:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Giới thiệu bảng chia

81 x 2 = 162 (cm2)

Đáp số: 162 cm2

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *