Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 101

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 101

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 101

Bài 1 (trang 101 SGK Toán 3):

a) 7766…7676

8453…8435

9102….9120

5005…4905

b)1000g…1 kg

950g…1kg

1 km….1200 m

100 phút….1 giờ 30 phút

Lời giải:

a) 7766 > 7676

8453 > 8435

9102 < 9120

5005 > 4905

b)1000g = 1 kg

950g < 1kg (vì kg = 1000g mà 950g <1000g)

1 km < 1200 m(vì 1km=1000m mà 1000m <1200m)

100 phút > 1 giờ 30 phút (1 giờ 10 phút = 90 phút, mà 100 phút > 90 phút)

Bài 2 (trang 101 SGK Toán 3): Viết các số 4208, 4802, 4280, 4082

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải:

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

4082, 4208, 4280, 4802

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

4802, 4280, 4208, 4082

Bài 3 (trang 101 SGK Toán 3): Viết :

a) Số bé nhất có ba chữ số

b) Số bé nhất có bốn chữ số

c) Số lớn nhất có ba chữ số

d) Số lớn nhất có bốn chữ số

Lời giải:

a) Số bé nhất có ba chữ số là : 100

b) Số lớn nhất có ba chữ số : 999

c) Số bé nhất có bốn chữ số: 1000

d) Số lớn nhất có bốn chữ số:9999

Bài 4 (trang 101 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 101

 

Lời giải:

a) 300

b) 2000

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 7

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *