Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 114

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 114

Bài 1 (trang 114 SGK Toán 3):

Loading...

Viết thành phép nhân và ghi kết quả :

a) 4129 + 4129 =

b) 1052 + 1052 + 1052 =

c) 2007 + 2007 + 2007 + 2007 =

Lời giải:

a) 4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258

b) 2007 + 2007 + 2007 + 2007 = 2007 x 4 = 8028

c) 1052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 3156

Bài 2 (trang 114 SGK Toán 3): Số ?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 114

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 114

Bài 3 (trang 114 SGK Toán 3): Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Lời giải:

Số lít dầu chứa trong cả hai thùng là :

1025 x 2 = 2050 (lít)

Số lít dầu còn lại là :

2050 = 1350 = 700 (lít)

Đáp sô: 700 lít dầu

Bài 4 (trang 114 SGK Toán 3): Viết số thích hợp vào ô trống :

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 114

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 114

Loading...

Thống kê tìm kiếm

DMCA.com Protection Status