Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 116

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 116

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 116

Bài 1 (trang 116 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 1324 x 2

1719 x 4

b) 2308 x 3

1206 x 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 116

Bài 2 (trang 116 SGK Toán 3): An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Số tiền mua 3 cái bút là :

2500 x 3 = 7500 (đồng)

Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho An là :

8000 – 7500 = 500 (đồng)

Đáp sô: 500 đồng

Bài 3 (trang 116 SGK Toán 3): Tìm x

a) x : 3 = 1527

b) x : 4 = 1823

Lời giải:

a) x : 3 = 1527

x = 1527 x 3

x = 4581

b) x : 4 = 1823

x = 1823 x 4

x = 7292

Bài 4 (trang 116 SGK Toán 3): Viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm ?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 116

– Có…ô vuông đã tô màu trong hình

– Có… ô vuông đã tô màu trong hình

– Tô màu thêm…ô vuông để thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông

– Tô màu thêm… ô vuông để thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông

Lời giải:

a) Có 7 ô vuông đã tô màu trong hình

Tô màu thêm 2 ô vuông để thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông

b) Có 8 ô vuông đã tô màu trong hình

Tô màu thêm 4 ô vuông để thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Tìm số chia

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *