Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120

Bài 1 (trang 120 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 1608 : 4

2105 : 3

b) 2035 : 5

2413: 4

c) 4218 : 6

3052 : 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120

Bài 2 (trang 120 SGK Toán 3): Tìm x

a) x x 7 = 2017

b) 8 x x = 1640

c) x x 9 = 2769

Lời giải:

a) x x 7 = 2017

x = 2017 : 7

x = 301

b) 8 x x = 1640

x = 1640 : 8

x = 205

c) x x 9 = 2769

x = 2769 : 9

x = 307

Bài 3 (trang 120 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam gạo?

Lời giải:

Số gạo đã bán là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số: 1518 kg gạo

Bài 4 (trang 120 SGK Toán 3): Tính nhẩm :

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

6000 : 2 = 3000

8000 : 4 = 2000

9000 : 3 = 3000

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về lòng yêu nước - Văn hay lớp 9

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *