Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 129 Phần 2

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 129 Phần 2

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 129 Phần 2

Bài 1 (trang 129 SGK Toán 3): Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả trứng như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Mua 1 quả trứng hết :

4500 : 5 = 900 (đồng)

Mua 3 quả trứng hết :

900 * 3 = 2700 (đồng)

Đáp số : 2700 (đồng)

Bài 2 (trang 129 SGK Toán 3): Muốn lát nền 6 căn phòng như nhau cần 2550 viên gạch. Hỏi muốn lát bền 7 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch ?

Tóm tắt:

6 căn phòng: 2550 viên gạch

7 căn phòng: … viên gạch

Lời giải:

Số viên gạch lát nền mỗi căn phòng là :

2250 : 6 = 425 (viên)

Số viên gạch lát nền 7 căn phòng là :

425 x 7 = 2975 (viên)

Đáp số: 2975 viên

Bài 3 (trang 129 SGK Toán 3): Một người đi bộ mỗi giờ đi được 4 km

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 129 Phần 2

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 129 Phần 2

Bài 4 (trang 129 SGK Toán 3): Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức

a) 32 chia 8 nhân 3

b) 45 nhân 2 nhân 5

c) 49 nhân 4 chia 7

d) 234 chia 6 chia 3

Lời giải:

a) 32 : 8 x 3 = 4 x 3 = 12

b) 45 x 2 x 5 = 90 x 5 = 450

c) 49 x 4 : 7 = 196 : 7 = 28

d) 234 : 6 : 3 = 39 : 3 = 13

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *