Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132

Bài 1 (trang 132 SGK Toán 3): Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132

Lời giải:

– Chiếc ví a) có 6300 đồng

– chiếc ví b) có 3600 đồng

– Chiếc ví c) có 10 000 đồng

– chiếc ví d) có 9700 đồng

Ta có: 3600 đồng < 6300 đồng < 9700 đồng < 10 000 đồng

Vậy chiếc ví c) có nhiều tiền nhất

Bài 2 (trang 132 SGK Toán 3): Phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132

 

Lời giải:

– Phải lấy ra một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng

Hoặc: Lấy ba tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng

– Phải lấy ra một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng và một tờ 500 đồng để được 7500 đồng

Hoặc: một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng và hai tờ 200 đồng và một tờ 100 đồng để được 7500 đồng.

– Lấy một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng

Hoặc : Một tờ 2000 đồng, hai tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng

Bài 3 (trang 133 SGK Toán 3): Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 132

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một đồ vật nào?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 1

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua những đồ vật nào?

Lời giải:

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một cái kẹo

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua 1 hộp sáp màu và 1 cái thước kẻ, hoặc mua 1 cái bút máy và 1 cái kẹo

Bài 4 (trang 133 SGK Toán 3): Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hêt 2300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Mẹ mua hết số tiền là:

6700 + 2300 = 9000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại số tiền là:

10 000 – 9000 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *