Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 145

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 145

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 145

Bài 1 (trang 145 SGK Toán 3): Viết theo mẫu

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 145

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 145

Bài 2 (trang 145 SGK Toán 3): Viết theo mẫu

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 145

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 145

Bài 3 (trang 145 SGK Toán 3): Điền số thích hợp vào ô trống

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 145

Lời giải:

Hướng dẫn : Từ trái sang phải vừa chỉ vào các vạch, vừa đếm các số tròn nghìn, vừa nối vạch với số tròn nghìn tương ứng.

Bài 4 (trang 145 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a) 4000 + 500 =

6500 – 500 =

300 + 2000 x 2 =

1000 + 6000 : 2 =

b) 4000 – (2000 – 1000) =

4000 – 2000 + 1000 =

8000 – 4000 x 2 =

(8000 – 4000) x 2 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

a) 4000 + 500 = 45000

6500 – 500 = 6000

300 + 2000 x 2 = 4300

1000 + 6000 : 2 = 4000

b) 4000 – ( 2000 – 1000 ) = 3000

4000 – 2000 + 1000 = 3000

8000 – 4000 x 2 = 0

(8000 – 4000) x 2 = 8000

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 30

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *