Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 154

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 154

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 154

Bài 1 (trang 154 SGK Toán 3): Tính diện tích hình vuông có cạnh là :

a) 7 cm

b) 5 cm

Lời giải:

a) Diện tích hình vuông là :

7 x 7 = 49(cm2)

Đáp số: 49 cm2

b) Diện tích hình vuông là :

5 x 5 = 25 (cm2)

Đáp số: 25 cm2

Bài 2 (trang 154 SGK Toán 3): Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh 10cm. Hỏi diện tích mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

Lời giải:

Diện tích một viên gạch men là :

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích mảng tường được ốp thêm là :

100 x 9 = 900 (cm2)

Đáp số: 900 cm2

Bài 3 (trang 154 SGK Toán 3): Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông EGHI (có kích thước ghi trên hình vẽ)

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 154 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 154

a) Tính diện tích và chu vi mỗi hình?

b) So sánh diện tích và chu vi hình chữ nhật ABCD với diện tích và chu vi hình vuông EGHI

Lời giải:

a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

5 x 3 = 15 (cm2)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là

(5 + 3) x 2 = 16 (cm)

Diện tích hình vuông EIGH là :

4 x 4 = 16(cm2)

Chu vi hình vuông EIGH là :

(4 + 4) x 2 = 16 (cm)

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bé hơn diện tích hình vuông FGHI. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình vuông EGHI

Nhận xét: Hình vuông và hình chữ nhật có cùng chu vi, nhưng hình vuông có diện tích lớn hơn

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *