Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 162

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 162

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 162

Bài 1 (trang 162 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 21718 x 4

12198 x 4

b) 18061 x 5

10670 x 6

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 162

Bài 2 (trang 162 SGK Toán 3):

Một kho chứa 63150 l dầu. người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10715 l dầu. hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu? Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 162

Lời giải:

Số dầu đã chuyển ra khỏi kho là:

10715 x 3 = 32 145 (lít)

Số dầu còn lại trong kho là:

63150 – 32145 = 31005 (lít)

Đáp số: 31005 lít

Bài 3 (trang 162 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức

a) 10303 x 4 + 27854

21507 x 3 – 18799

b) 26742 + 14031 x 5

81025 – 12071 x 6

Lời giải:

a) 10303 x 4 + 27854 = 41212 + 27854 = 69066

21507 x 3 – 18799 = 64521 – 18799 = 45722

b) 26742 + 14031 x 5 = 26742 + 70155 = 96897

81025 – 12071 x 6 = 81025 – 72426 = 8599

Bài 4 (trang 162 SGK Toán 3): Tính nhẩm

Cách làm:

11000 x 3 = ?

Nhẩm 11 nghìn x 3 = 33 nghìn

Vậy 11000 x 3 = 33000

a) 3000 x 2

2000 x 3 =

4000 x 2 =

5000 x 2 =

b) 11000 x 2 =

12000 x 2 =

13000 x 3 =

15000 x 2 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 3000 x 2 = 6000

2000 x 3 = 6000

4000 x 2 = 8000

5000 x 2 = 10000

b) 11000 x 2 = 22000

12000 x 2= 24000

13000 x 3 = 39000

15000 x 2 = 30000

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *