Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165

Bài 1 (trang 165 SGK Toán 3): Tính theo mẫu:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165

Bài 2 (trang 165 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 15237 : 3

b) 18842 : 4

c) 36083 : 4

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165

Bài 3 (trang 165 SGK Toán 3): Một kho chứa 27280kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng 1/4 số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu kilogam?

Lời giải:

Số thóc nếp trong kho là:

27280 : 4 = 6820 (kg)

Số thóc tẻ trong kho là:

27280 – 6820 = 20460 (kg)

Đáp số: 20460 kg

Bài 4 (trang 165 SGK Toán 3): Tính nhẩm

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165

 

Lời giải:

Học sinh nhẩm theo mẫu và ghi kết quả như sau:

15000 : 3 = 5000

24000 : 4 = 6000

56000 : 7 = 8000

Xem thêm:  Kể về người hàng xóm của em

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *