Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 17

Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 17

Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 17

Bài 1 (trang 17 SGK Toán 3): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 17

Lời giải:

+ đồng hồ A chỉ 6 giờ 15 phút

+ đồng hồ B chỉ 2 giờ rưỡi

+ đồng hồ C chỉ 9 giờ kém 5 phút

+ đồng hồ D chỉ 8 giờ

Bài 2 (trang 17 SGK Toán 3):

Giải toán theo tóm tắt sau:

Có: 4 thuyền

Mỗi thuyền: 5 người

Tất cả: ….người?

Lời giải:

Số người ở trong 4 thuyền là:

5 x 4 = 20 (người)

Đáp số: 20 người

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 3):

a) Đã khoanh vào 1/3 số quả cam trong hình nào?

Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 17

b) Đã khoanh vào 1/2 số bông hoa trong hình nào?

Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 17

Lời giải:

a) Đã khoanh vào 1/3 số quả cam trong hình 1 (có 3 hàng như nhau đã khoanh vào 1 hàng)

b) Đã khoanh vào 1/2 số bông hoa trong hình 3, hình 4 (có hai phần như nhau, đã khoanh vào 1 phần)

Bài 4 (trang 17 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 17

 

Lời giải:

4 x 7 > 4 x 6 (hai phép nhân có cùng một thừa số , phép nhân nào có thừa số còn lại lớn hơn thì tích của phép nhân đó lớn hơn).

4 x 5 = 5 x 4 (đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích khồng đổi)

16 : 4 < 16 : 2 (hai phép chia có cùng số bị chia, phép chia nào số chia lớn hơn thì thương sẽ bé hơn).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng nhân

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *