Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 28

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 28

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 28

Bài 1 (trang 28 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 28

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 28

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 3): Tìm 1/4 của : 20 cm; 40 km; 80 kg

Lời giải:

1/4 của 20 cm là: 20 : 4 = 5 (cm)

1/4 của 40 km là: 40 : 4 = 10 (km)

1/4 của 80 kg là: 80 : 4 = 20 (kg)

Bài 3 (trang 28 SGK Toán 3): Một quyển vở có 84 trang, My đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

Lời giải:

My đã đọc được số trang là:

84 : 2 = 42 (trang)

Đáp số: 42 trang

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *