Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 32

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 32

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 32

Bài 1 (trang 32 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 7 x 1 =

7 x 8 =

7 x 6 =

7 x 5 =

7 x 2 =

7 x 9 =

7 x 4 =

0 x 7 =

7 x 3 =

7 x 7 =

7 x 0 =

7 x 10 =

b) 7 x 2 =

4 x 7 =

7 x 6 =

3 x 7 =

5 x 7 =

2 x 7 =

7 x 4 =

6 x 7 =

7 x 3 =

7 x 5 =

Lời giải:

a) 7 x 1 = 7

7 x 8 =56

7 x 6 =42

7 x 5 =35

7x 2 =14

7 x 9 =63

7 x 4 =28

0 x 7 =0

7x 3 =21

7 x 7 =49

7 x 0 =0

7 x 10 =70

b) 7 x 2 =14

4 x 7 =28

7 x 6 =42

3 x 7 =21

5 x 7 =35

2 x 7 =14

7 x 4 =28

6 x 7 =42

7 x 3 =21

7 x 5 =35

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 3): Tính:

a) 7 x 5 + 15

7 x 9 +17

b) 7 x 7 + 21

7 x 4 +32

Lời giải:

a) 7 x 5 + 15 = 35 + 15

= 50

7 x 9 + 17 = 63 + 17

= 80

b) 7 x 7 + 21 = 49 + 21

= 70

7 x 4 + 32 = 28 + 32

= 60

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 3): Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ như thế có bao nhiêu bông hoa?

Lời giải:

Số bông hoa trong 5 lọ hoa là:

7x 5 = 35 (bông hoa)

Đáp số: 35 bông hoa

Bài 4 (trang 32 SGK Toán 3):

Viết phép nhân thích hợp nào vào chỗ chấm?

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng. Số ô vuông trong hình chữ nhật là: ………= 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột. Số ô vuông trong hình chữ nhật là: ………= 28 (ô vuông)

Nhận xét: ….. =……

Lời giải:

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông , có 4 hàng

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

7x 4 = 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

4 x 7 = 28 (ô vuông)

Nhận xét: 7 x 4 = 4 x 7

Bài 5 (trang 32 SGK Toán 3):

Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 14; 21; 28; …; …

b) 56; 49; 42;…;…

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 20

Lời giải:

a) 14; 21; 28; 35 ; 42

b) 56; 45; 42; 35; 28

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *