Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34

Bài 1 (trang 34 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu) :

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34

Bài 2 (trang 34 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34 Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34

Bài 3 (trang 34 SGK Toán 3): Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34

Bài 4 (trang 34 SGK Toán 3):

a) vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b)Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.

c)Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng đoạn thẳng AB

Lời giải:

a) vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm bằng thước thẳng có vạch xăng – ti – mét và bút

b) vẽ đoạn thẳng CD dài 6 x 2 = 12 (cm)

c) vẽ đoạn thẳng MN dài 6 : 3 = 2 (cm)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *