Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 36

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 36

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 36

Bài 1 (trang 36 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a)

7 x 8 =

7 x 9 =

7 x 6 =

7 x 7 =

56 : 7 =

63 : 7 =

42 : 7 =

49 : 7 =

b) 70 : 7 =

28 : 7 =

30 : 6 =

18 : 2 =

63 : 7 =

42 : 6 =

35 : 5 =

27 : 3 =

14 : 7 =

42 : 7 =

35 : 7 =

56 : 7 =

Lời giải:

a) 7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

56 : 7 = 8

63 : 7 = 9

42 : 7 = 6

49 : 7 = 7

b) 70 : 7 = 10

28 : 7 =4

30 : 6 = 5

8 : 2 = 9

63 : 7 = 9

42 : 6 = 7

35 : 5 = 6

27 : 3 = 9

14 : 7 = 2

42 : 7 = 6

35 : 7 = 5

56 : 7 = 8.

Bài 2 (trang 36 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 36

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 36

Bài 3 (trang 36 SGK Toán 3): Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

Lời giải:

Số nhóm được chia là:

35 : 7 = 5 (nhóm).

Đáp số: 5 nhóm

Bài 4 (trang 36 SGK Toán 3): Tìm 1/7 số con mèo trong mỗi hình sau:

Lời giải:

a) Cách 1: Trong hình vẽ có 7 cột, mỗi cột có 3 con mèo, như vậy số con mèo là số con mèo trong 1 cột, tức là có 3 con mèo.

Cách 2: Đếm tổng cộng có 21 con mèo

Vậy số con mèo trong hình a) là:

20 : 7 = 3 (con)

b) Trong hình có 14 con mèo

Vậy số con mèo trong hình b) là:

14 : 7 = 2 (con mèo)

Đáp số: a) 3 con mèo

b)2 con mèo

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 106

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *