Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 54

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 54

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 54

Bài 1 (trang 54 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a)

8 x 1 =

8 x 5 =

8 x 0 =

8 x 8 =

8 x 2 =

8 x 4 =

8 x 6 =

8 x 9 =

8 x 3 =

8 x 7 =

8 x 10 =

b)

8 x 2 =

8 x 4 =

8 x 6 =

8 x 7 =

2 x 8 =

4 x 8 =

6 x 8 =

7 x 8 =

Lời giải:

a)

8 x 1 = 8

8 x 5 = 40

8 x 0 = 0

8 x 8 = 64

8 x 2 = 16

8 x 4 = 32

8 x 6 = 48

8 x 9 =72

8 x 3 = 24

8 x 7 = 56

8 x 10 = 80

b)

8 x 2 = 16

8 x 4 = 32

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

2 x 8 = 16

4 x 8 = 32

6 x 8 = 48

7 x 8 = 56

( có thể nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 3): Tính:

a) 8 x 3 + 8

8 x 4 + 8

b) 8 x 8 + 8

8 x 9 + 8

Lời giải:

a) 8 x 3 + 8 = 24 + 8 = 32

(hoặc 8 x 3 + 8 = 8 x 4 = 32)

7x 4 +8 = 32 + 8 = 40

(hoặc 8 x 4 +8=8 x 5 = 40)

b) 8 x 8 + 8 = 64 + 8 =72

(hoặc 8 x 8 + 8 = 8 x 9 = 72)

8 x 9 + 8 = 72+ 8 = 80

(hoặc 8 x 9 + 8 = 8 x 10 = 80 )

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 3): Từ cuộn dây điện dài 50 m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét ?

Lời giải:

Số mét dây điện cắt đi là:

8 x 4 = 32 (m)

Số mét dây điện còn lại là:

50 – 32 = 18 (m)

Đáp số: 18 m

Bài 4 (trang 54 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 54

 

a) Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :……………….= 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:……………..= 24 (ô vuông)

Nhận xét: ………………=………………..

Lời giải:

a) Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là 8 x 3 = 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:3 x 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét: 8 x 3 = 3 x 8

(khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi)

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *