Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 58

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 58

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 58

Bài 1 (trang 58 SGK Toán 3): Trả lời các câu hỏi sau :

a) Sợi dây 18 m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?

b) Bao gạo 35 kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5 kg ?

Lời giải:

a) Ta có : 18 : 6 = 3 (lần)

Vậy sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m

b) Ta có : 35 : 5 = 7 (lần)

Vậy bao gạo 35 kg nặng gấp 7 lần bao gạo 5 kg.

Bài 2 (trang 58 SGK Toán 3): Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu ?

Lời giải:

Số bò gấp số trâu một số lần là :

21 : 4 = 5 (lần).

Đáp số: 5 lần

Bài 3 (trang 58 SGK Toán 3): Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 27 kg và chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu kg cà chua ?

Lời giải:

Cách 1:

Số cà chua thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là :

27 x 3 = 81 (kg)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

27 + 81 = 108 (kg).

Đáp số: 107 kg cà chua

Cách 2:

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 3 = 4 (phần)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

27 x 4 = 108 (kg)

Đáp số: 108 kg cà chua

Bài 4 (trang 58 SGK Toán 3): Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 58

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 58

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *