Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 67

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 67

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 67

Bài 1 (trang 67 SGK Toán 3): Điền dấu > , =, < vào chỗ chấm.

744g…. 474g

305g…350g

400g + 8g …480g

450g…500g – 40g.

1kg…900g + 5 g

760g + 240g …1kg

Lời giải:

744g > 474g

305g < 350g

400g + 8g < 480g

450g < 500g – 40g.

1kg > 900g + 5 g

760g + 240g = 1kg

Bài 2 (trang 67 SGK Toán 3): Mẹ Hà mua 4 gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 130g và gói bánh cân nặng 175g. Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh?

Lời giải:

4 gói kẹo cân nặng là:

130 x 4 = 520 (g)

Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng là:

520+175 = 695 (g).

Đáp số: 695 g

Bài 3 (trang 67 SGK Toán 3): Cô Lan có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 400g. Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường ?

Lời giải:

1kg = 1000g

Số đường còn lại cân nặng là:

1000 – 400 = 600 (g)

Mỗi túi đường nhỏ cân nặng là:

600 : 3 = 200 (g)

Đáp số: 200 g

Bài 4 (trang 67 SGK Toán 3): Thực hành :

Dùng cân để cân một vài đồ dùng học tập của em .

Lời giải:

Các bạn có thể dùng những đồ dùng như hộp bút, cặp sách ,..

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 17

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *