Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Bài 1 (trang 94 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 3): Số?

a) 8650; 8651; 8652; …; 8654;…; …

b) 3120; 3121; …;…;…;…

c) 6494; 6495;…;…;…;…

Lời giải:

a) 8650; 8651; 8652; 8653; 8654;8655 ; 8656

b) 3120; 3121; 3122; 3123;3124;3125

c) 6494; 6495;6496;6497; 6498; 6499

Bài 4 (trang 94 SGK Toán 3): Vẽ tia số rồi điền tiếp số tròn nghìn thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 94

Lời giải:

…3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; …

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *