Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 3): Tính :

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bài 2 (trang 22 SGK Toán 3): Một cuộn vải dài 35 m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Lời giải:

Độ dài của 2 cuộn vải là:

35 x 2 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

Bài 3 (trang 22 SGK Toán 3): Tìm x:

a) x : 6 = 12

b) x : 4 = 23

Lời giải:

a) x : 6 = 12

x = 12 x 6

x = 72

b) x : 4 = 23

x = 23 x 4

x = 92

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 114

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *