Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài 1 (trang 21 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài 2 (trang 21 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 32 x 2

11 x 6

b) 42 x 2

13 x 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài 3 (trang 21 SGK Toán 3): Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Lời giải:

Cả 4 hộp có số bút chì màu là:

12 x 4 = 48 ( bút chì)

Đáp số: 48 bút chì

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 120

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *