Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 1 (trang 161 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 2 (trang 161 SGK Toán 3): Số ?

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 3 (trang 161 SGK Toán 3): Lần đầu người ta chuyển 27150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu kilogam thóc ?

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

Cách 1 : số kilogam thóc chuyển lần sau :

27150 x 2 = 54300 (kg)

Cả hai lần chuyển vào kho được :

27150 + 54300 = 81450 (kg)

Đáp số: 81450 kg

Cách 2 : Coi 27159 kg thóc chuyển lần đầu là 1 phần thì lần sau chuyển được 2 phần. Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 2 = 3 (phần)

Cả hai lần chuyển được là :

27150 x 3 = 81450 (kg)

Đáp số: 81450 kg

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 10

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *