Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Bài 1 (trang 102 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Bài 2 (trang 102 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 2634 + 4848

1825 + 455

b) 5716 + 1749

707 + 5887

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Bài 3 (trang 102 SGK Toán 3): Đội một trồng được 3680 cây, đội hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải:

Số cây cả hai đội trồng được là:

3680 + 4220 = 7900 (cây)

Đáp số : 7900 cây

Bài 4 (trang 102 SGK Toán 3): Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD

Hình trong SGK (trang 102)

Lời giải:

Trung điểm của cạnh AB là M

Trung điểm của cạnh CD là P

Trung điểm của cạnh BC là N

Trung điểm của cạnh DA là Q

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 40

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *