Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Bài 1 (trang 155 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Bài 2 (trang 155 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 18257 + 64439

52819 + 6546

b) 35046 + 26734

2475 + 6820

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Bài 3 (trang 155 SGK Toán 3): Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (kích thước theo hình vẽ)

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là

9 x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: 54 cm2

Bài 4 (trang 155 SGK Toán 3): Đoạn đường AB dài 2350m và đoạn đường CD dài 3km. Hai đoạn đường này có chung một chiếc cầu từ C đến B dài 350m. tính độ dài đoạn đường từ A đến D ?

Giải Toán lớp 3 bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

 

Lời giải:

Độ dài đoạn đường AC là :

2350 – 350 = 2000 (m)

2000m = 2km

Độ dài đoạn đường AD là :

2 + 3 = 5 (km)

Đáp số: 5km

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *