Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài So sánh số các số trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài So sánh số các số trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài So sánh số các số trong phạm vi 100 000

Bài 1 (trang 147 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài So sánh số các số trong phạm vi 100 000

Lời giải:

4589 < 10001

35276 > 35275

8000 = 7999 + 1

99999 < 100000

3527 > 3519

86573 < 96573

Bài 2 (trang 147 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài So sánh số các số trong phạm vi 100 000

 

Lời giải:

89156 < 98516

67628 < 67728

69731 > 69713

89999 < 90000

79650 = 79650

78659 > 76860

Bài 3 (trang 147 SGK Toán 3):

a) Tìm số lớn nhất trong các số sau: 83269, 92368, 29863, 68932

b) Tìm số bé nhất trong các số sau: 74203, 100000. 54307, 90241

Lời giải:

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 92368

b) Số bé nhất trong các số đã cho là: 54307

Bài 4 (trang 147 SGK Toán 3):

a) Viết các số 30620, 8258, 31855, 16999 theo thứ tự từ bé đến lớn

b)Viết các số 65372, 56372, 76325, 56327 theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải:

a) Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

8258; 16999; 30620; 31855

b) Viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

76235; 65372; 56372; 56327

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *