Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Bài 1 (trang 172 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a) 3000 + 2000 x 2

(3000 + 2000 ) x 2 =

b) 14000 – 8000 : 2

(14000 – 8000 ) : 2 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 3000 + 2000 x 2 = 7000

(3000 + 2000 ) x 2 = 10000

b) 14000 – 8000 : 2 = 10000

(14000 – 8000 ) : 2 = 3000

Bài 2 (trang 172 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 998 + 5002; 3058 x 6

b) 8000 – 25; 5749 x 4

c) 5821 + 2934 + 125

3524 + 2191 + 4285

d) 10712 : 4

29999 : 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Bài 3 (trang 172 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 6450 lít dầu, đã bán 1/3số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số lít dầu cửa hàng đã bán là:

6450 : 3 = 2150 (lít)

Số lít dầu cửa hàng còn lại là:

6450 – 2150 = 4300 (lít)

Đáp số: 4300 l dầu

Bài 4 (trang 172 SGK Toán 3): Điền số thích hợp vào ô trống

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 1 (trang …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *