Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Bài 1 (trang 170 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a) 30000 + 40000 – 50000 =

80000 – 40000 =

b) 25000 + 3000=

42000 – 2000=

c)20000 x 3=

60000 : 2=

d) 12000 x 2=

36000 : 6

Lời giải:

a) 50000 + 20000 =70000

(nhẩm : 5 chục nghìn + 2 chục nghìn= 7 chục nghìn )

80000 – 40000 = 40000

b) 25000 + 3000 = 28000

428000 -2000 = 40000

c)20000 x 3 = 60000

(nhẩm : 2 chục nghìn x 3 = 6 chục nghìn)

60000: 2 = 30000

d)12000 x 2 = 24000

36000 : 6 =6000

Bài 2 (trang 170 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 39178 + 25706

58427 + 40753

b) 86271 – 43954

26883 – 7826

c) 412 x 5

6247 x 2

d) 25968 : 6

36296 : 8

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Bài 3 (trang 171 SGK Toán 3): Một kho hàng có 8000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 3800 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn ? (giải bằng hai cách khác nhau)

Lời giải:

Cách 1: số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu:

80000 – 38000 = 42000 (bóng đèn)

Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai:

42000 – 26000 = 16000 (bóng đèn)

Đáp số: 16000 bóng đèn

Cách 2: số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

38000 + 26000 = 64000 (bóng đèn)

Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai:

80000 – 64000 = 16000 (bóng đèn)

Đáp số: 16000 bóng đèn

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 1 (trang …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *