Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Bài 1 (trang 170 SGK Toán 3): <, >, = ?

27469…27470

70000 + 30000 …99000

85100…85099

80000 + 10000..99000

30000…29000+ 1000

90000 + 9000..99000

Lời giải:

27469 < 27470

70000 + 30000 > 99000

85100 > 85099

80000 + 10000 < 99000

30000 = 29000+ 1000

90000 + 9000 = 99000

Bài 2 (trang 170 SGK Toán 3): Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

b) 27898; 27989; 27899; 27998

Lời giải:

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 42360

b) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 27998

Bài 3 (trang 170 SGK Toán 3): Viết các số 69725; 70100; 59825; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn

Lời giải:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

59825; 67925; 69725; 70100

Bài 4 (trang 170 SGK Toán 3): Viết các số 64900; 46900; 96400; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

96400; 94600; 64900; 46900

Bài 5 (trang 170 SGK Toán 3): Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A.2935; 3914; 2945

B. 6840; 8640; 4860

C.8763; 8843; 8853

D.3689; 3699; 3690

Lời giải:

Khoanh vào chữ C : C .8763; 8843; 8853

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập chung trang 18

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 1 (trang …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *