Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Bài 1 (trang 176 SGK Toán 3): Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng 1/7 chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?

Lời giải:

Độ dài đoạn dây thứ nhất là:

9135 : 7 = 1305 (cm)

Độ dài đoạn dây thứ hai là:

9135 – 1305 = 7830 (cm)

Đáp số: đoạn 1: 1305 cm; đoạn 2: 7830 cm

Bài 2 (trang 176 SGK Toán 3): Người ta dự định chuyển 15700 kg muối lên miền núi bằng xe tải chở đều nhau, đợt đầu có 2 xe đã lên đường. hỏi đợt đầu chở được bao nhiêu kilogam muối?

Lời giải:

Tóm tắt: 5 xe chở: 15700kg

2 xe chở: …kg?

Mỗi xe tải chở được số kilogam muối là:

15700 : 5 = 3140 (kg)

Đợt đầu đã chuyển số kilogam muối là:

3140 x 2 = 6280 (kg)

Đáp số: 6280 kg

Bài 3 (trang 176 SGK Toán 3): Có 42 cái cốc như nhau được xếp vào 7 hộp. hỏi có 4572 các cốc cùng loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế?

Lời giải:

Tóm tắt: 42 cái cốc: 7 hộp

4572 các cốc:…hộp?

Số cốc đựng trong mỗi hộp là:

42 : 7 = 6 (cốc)

Số hộp để đựng hết 4572 cốc là:

4572 : 6 = 762 (hộp)

Đáp số: 762 hộp

Bài 4 (trang 176 SGK Toán 3): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có giá trị là:

A.100

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 9

B. 320

C.84

D. 94

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có giá trị là:

A.3

B.12

C.4

D. 48

Lời giải:

a) Phải khoanh vào chữ C: 84

b) Phải khoanh vào chữ B : 12

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *