Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Bài 1 (trang 174 SGK Toán 3): Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Lời giải:

Diện tích hình A là 8cm2

Diện tích hình B là 10cm2

Diện tích hình C là 18cm2

Diện tích hình D là 8cm2

Bài 2 (trang 175 SGK Toán 3): Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm

a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó

b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó.

Lời giải:

a ) Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Chu vi hình vuông là :

9 x 4 = 36 (cm)

Hình vuông và hình chữ nhật có chu vi bằng nhau

Đáp số: 36cm, 36cm; chu vi bằng nhau

b) Diện tích hình chữ nhật :

12 x 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông :

9 x 9 = 81 (cm2)

Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích của hình chữ nhật là :

81 – 72 = 9 (cm2)

Đáp số: 72cm2 , 81cm2 ,9cm2

Bài 3 (trang 175 SGK Toán 3): Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau :

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Cách 1 : Có thể chia hình đã cho

Diện tích hình vuông ABCD là :

6 x 6 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông MNHC là :

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình H là :

36 + 9 = 45 (cm2)

Đáp số: 45cm2

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Cách 2 :

Có thể chia hình đã cho thành các hình như sau :

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật DMNH là :

9 x 3 = 27 (cm2)

Diện tích hình H là :

18 + 27 = 45 (cm2)

Đáp số: 45cm2

Bài 4 (trang 175 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau :

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

 

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

 

Lời giải:

Có thể xếp thành hình như sau:

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *