Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157

Bài 1 (trang 158 SGK Toán 3): Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền ?

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157 Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157 Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157 Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157 Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157

Lời giải:

Ví a) có 50000 đồng

Ví b) có 90000 đồng

Ví c) có 90000 đồng

Ví d) có 14500 đồng

Ví e) có 50700 đồng

Bài 2 (trang 158 SGK Toán 3): Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền ?

Lời giải:

Số tiền mẹ trả để mua cặp và bộ quần áo là :

15000 + 25000 = 40000 (đồng)

ô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là :

50000 – 40000 = 10000 (đồng)

Đáp số: 10000 đồng

Bài 3 (trang 158 SGK Toán 3): Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng :

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157

Bài 4 (trang 159 SGK Toán 3): Viết số thich hợp vào ô trống (theo mẫu)

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Tiền Việt Nam trang 157

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *